Follow Us @agnes_bemoe

Monday 19 August 2013

Pray for Egypt

Semoga yang bertikai, berdamai.
Semoga kerendahhatian didahulukan daripada kecongkakan
Semoga kelemahlembutan mengalahkan kemarahan.
Damai, buat semua saja, untuk segala kelompok.
Semoga, mampu melihat manusia dalam diri orang lain yang berbeda golongan.

Photo Credit: Agnes Bemoe
Pekanbaru, 20 Agustus 2013
@agnesbemoe

No comments:

Post a Comment